Конституційна скарга та Конституційний суд

Конституційний Суд України є органом конституційної юрисдикції, який забезпечує верховенство Конституції України, вирішує питання про відповідність Конституції України законів України та в передбачених Конституцією України випадках інших актів, здійснює офіційне тлумачення Конституції України. Тобто перевіряє на конституційність закони, нормативні акти, міжнародні договори, питання, які будуть винесені на референдум і важливе для нас питання це розгляд конституційних скарг осіб, які вважають, що застосований в судовому рішенні Закон не відповідає Конституції.

Основним суб’єктом звернення до Конституційного суду є президент і верховна рада для них передбачено вісім типів питань. Для юр. та  фіз.осіб існує тільки одна підстава для звернення до Конституційного суду.

Процес розгляду звернень та скарг проходить на підставі Регламенту, це аналог процесуального кодексу.

Таким чином, як Ви розумієте Конституційний суд, не є звичайним судом в загальному розумінні, і єдиним законом, яким він керується при розгляді справ — це Конституція України.

Важливо розуміти формат звернення до Конституційного суду і який з форматів ваш!

До Конституційного суду, можна звернути тільки в формі конституційного подання, конституційного звернення і конституційною скаргою.

З конституційним поданням може звернутися Президент, Верховна рада і Уповноважений з прав людини.

З конституційним зверненням Президент, Верховна рада і Кабінет міністрів.

З конституційною скаргою може звернутися фіз.особа і юридична особа (не держава).

Таким чином, наш з Вами формат це конституційна скарга, яку Ви подаєте, якщо вважаєте і можете довести, що в останньому судовому рішенні по вашій справі застосований судом Закон не відповідає Конституції України.

Конституційна скарга подається виключно щодо відповідності Конституції України закону України (його окремих положень). Дії або бездіяльність органів державної влади, рішення судів в системі судоустрою України до Конституційного Суду не оскаржуються. Конституційний Суд не уповноважений здійснювати перегляд судових рішень, скасовувати їх, оцінювати правильність застосування судами норм матеріального та процесуального права, а також перевіряти судові рішення у відповідність з Конституцією України та законами України.

Конституційна скарга вважається прийнятною в умовах її відповідності вимогам Закону, і якщо:

1) вичерпані всі внутрішні засоби правового захисту (при наявності прийнятого в порядку апеляційного перегляду судового рішення, яке набрало законної сили, а в разі передбаченого законом можливості касаційного оскарження — судового рішення, винесеного в порядку касаційного перегляду);

2) з дня набрання законної сили остаточного судового рішення, в якому застосований закон України (його окремі положення), пройшло не більше трьох місяців. Якщо Ви пропустили строк подачі Конституційної скарги в зв’язку з тим, що не мали повного тексту судового рішення, Ви маєте право заявити в Конституційній скарзі клопотання про поновлення пропущеного строку. Судовий збір не сплачується.

Нюанси складання конституційної скарги

Як будь-який процесуальний документ, Конституційна скарга має свою обов’язкову форму. Але в нашому випадку є нюанси, які не прописані в Законі, а саме:

1.ФІО заявника — тут все просто, максимально вказуємо свої дані;

2.Представник заявника — якщо Ви, за станом здоров’я або фізичним недолікам не в змозі особисто підписати конституційну скаргу, її підписує ваш представник. В такому випадку, Вами повинні бути додані документи, що підтверджують той факт, що ви за станом здоров’я або фізичною вадою не в змозі особисто підписати Конституційну скаргу;

3.Стислий  опис останнього рішення суду (найчастіше це постанова ВСУ) — в цьому розділі не варто наводити розгорнутий  виклад вступної, описової, мотивувальної частин судового рішення, досить вказати про основну мотивацію суду та резолютивну частину;

4.Опис  руху справи в судах — тобто хронологія справи в суді (позов — рішення; апеляція — постанова; касація — постанова) деталі не потрібні;

5.Положенія Закону, які потрібно перевірити на відповідність Конституції України — тут потрібно повністю внести статтю, якщо це частина статті, то її частина з повними реквізитами Закону (дата, номер). Я для цього відводжу в скарзі окремий розділ.

6.Положення Конституції, яким не відповідає Закон — тут також потрібно повністю прописати статтю або частину статті Конституції України, якій не відповідає Закон на Вашу думку. Для цього, так само відводжу в скарзі окремий розділ.

7.Обгрунтування, чому на Вашу думку Закон не відповідає Конституції України — це найголовніший пункт! Ви повинні чітко і переконливо описати, чому Закон не відповідає Конституції України.  Крім того, Ваше пояснення повинно бути поєднане з поясненнями, як цей Закон порушує саме Ваші права, а не абстрактної особи-громадянина.

8.Опис документів і матеріалів, на які Ви посилаєтеся у скарзі — цей пункт не про додаток документів до скарги, це повинен бути окремий розділ в скарзі, в якому, Ви вказуєте всі документи (позов, апеляція, касація, рішення, ухвала, постанова і т.д.). Я частіше додаю оригінали документів.

9.Безпосередньо додаток до скарги — Важливо! Останнє рішення / постанова по справі потрібно підкласти в оригіналі або завірену судом копію. Також дуже важливо, докласти до скарги витяг із Закону, норми якого не відповідають Конституції України і витяг з Конституції України, з нормами якої не відповідає Закон. Робити це потрібно як окремий документ і підкладати до скарги.

Забезпечення Конституційної скарги.

При розгляді Конституційної скарги Велика палата, у виняткових випадках, за власною ініціативою може вжити заходів щодо забезпечення Конституційної скарги, видавши забезпечувальний наказ, який є виконавчим документом.

Підставою для забезпечення Конституційної скарги, є необхідність запобігти незворотнім наслідкіам, які можуть настати в зв’язку з виконанням остаточного судового рішення. Способом забезпечення конституційної скарги є встановлення тимчасової заборони чинити певну дію.

Матеріальна чи моральна шкода, завдана фізичним або юридичним особам актами і діями, що визнані неконституційними, відшкодовується державою.

© Бєлік А.С., 2019.