В Дніпрі у адвоката Бєлік Андрія, Ви можете отримати кваліфіковану адвокатську допомогу (адвокатські послуги) з питань господарського права:

представлення інтересів в господарському суді (судовий адвокат); вироблення вигідної стратегії спору; робота на стороні відповідача по мінімізації втрат; складання договору (поставка, купівлі-продажу, страхування, гарантія, перевезення, факторинг, відступлення права вимоги, переведення боргу, комерційна концесія (франчайзингу), оренда, порука, контрактації сільськогосподарської продукції, лізинг, підряд, генеральний підряд, послуги, експедирування, зберігання , доручення, комісії, управління майном, розпорядження інтелектуальною власністю); складання та розробка статутних документів та положень; реєстрація юридичних осіб та фондів; внесення змін у реєстр; оскарження рішень реєстратора; стягнення заборгованості; визнання договорів недійсними; розірвання договорів; правовий аналіз та виявлення ризиків; стягнення кредиторської заборгованості; стягнення штрафних санкцій, пені, відсотків, інфляційних витрати за невиконання / неналежне виконання домовленостей; визнання договору недійсним повністю або в окремій його частині / неукладеним / розірваним; відшкодування завданих збитків, матеріальної шкоди; визнання права власності та інших речових прав та інші послуги адвоката в Дніпрі.